Dây chun buộc gỗ xuất khẩu

Dây chun buộc gỗ xuất khẩu

MSP: 460Y30
Giá bán: Liên hệ

MSP: 460Y30

Đường kính: 145mm

Chu vi: 460mm

Bản rộng: 30mm

Độ dầy: 2mm


Sản phẩm liên quan
Dây chun buộc Hồ Sơ
Giá: liên hệ

MSP: 70Y5

Trang : 
1
 
2
 
3
 
4